Minggu, 27 Oktober 2013

Naskah Pemberitahuan

    Berdasarkan atas Keputusan akhir dari Perundingan yang dilakukan Pihak yang Bersangkutan, maka dengan ini di beritahukan kepada publik bahwa saham Automotive Zone dengan alamat http://z-automotif.blogspot.com/ telah di serahkan ke pemilik baru dengan site Automotive Zone di alamat baru : http://automotive-z.blogspot.com/ .
    Demikian Pemberitahuan ini dibuat sebenar-benarnya untuk dapat dimaklumi.
Maaf atas ketidaknyamanan anda . Untuk melihat website Automotive Zone, anda dapat melihat di http://automotive-z.blogspot.com/ . Terimakasih..                                                                                                      President of Automotive Zone


                                                                                                             Caisar Roberto S